Na úvodní stránku
Systémy managementu a jejich zlepšování, ISO systémy

Nabízíme:

Systémy managementu (SM), rychle, jednoduše, levně, varianta pro malé firmy

 • Kvality (9001)
 • Enviromentu (ochrany životního prostředí) (14001)
 • OHSAS (bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana) (18001)
 • Jakosti pro obchodníky a/nebo výrobce zdravotnických prostředků (13485)
 • Jakosti pro dodavatele automobilového průmyslu (TS 16949)
 • Bezpečnost informačních systémů, bezpečnost informací (ISO 27001/ISO 17799)
 • Sociální (společenské) odpovědnosti  (SA 8000:2008)
 • Jednoduchý přechod z jednoho systému na integrovaný systém, např. kvality dle ISO 9001 atd.
 • Komplexní služba: úvodní analýza - poradenství - školení - certifikace - správa - údržba SM - optimalizace - nové podněty a náměty
 • Externí správa SM (aktualizace, interní audity, přezkoumání systému, příprava na roční dozorový audit certifikační společnosti apod.)
 • Externí představitel vedení pro systém (úplná odpovědnost za systém přenesena na nás)

Naše výhody:

 • Zkušenosti a odbornost - více než 3500 dnů auditů, poradenství, školení, praxe v oboru od roku 1996
 • Působnost celá ČR, zahraničí - SR, komunikujeme také v Aj a Nj
 • Cena - jedna, zahrnující všechny ostatní náklady (cestovné, nocležné, ztráta času na cestě ...)
 • Jednoduchá dokumentace - jen nezbytně nutné postupy a záznamy požadované normou - normami a souivisejícími předpisy
 • Garance úspěchu - při neúspěchu (při auditu) odstraníme závady na naše náklady
 • Spolehlivost, serióznost, zodpovědnost
 • rychlost služby
 • Extra služba - Vaše podpora při auditu certifikační společnosti
 • Pomůžeme při výběru certifikační společnosti
 • Reference společníka - jednatele: přes 700 společností (velkých, středních, malých) v ČR, SR a cca. 50 společností v zahraničí (UK, USA, Německo, Indie, Irsko, Dánsko ad.)

 

 

Úvodní analýza:

 • Porovnání skutečného stavu (existující dokumentace, záznamů, stav znalostí a plnění požadavků předpisů a jiných požadavků apod.) x stavu, požadovaného normou/normami, na základě kterého lze stanovit časovou, finanční, personální, administrativní apod. náročnost vybudování systému managementu.
 • Rozsah analýzy závisí na složitosti a množství procesů, na množství a rozmístění poboček, na požadovaném rozsahu certifikace (systému), na počtu pracovníků (zařazených v systému) apod.

Poradenství:

 • Vytvoření systému managementu dle vybrané normy/vybraných norem, tak, aby byly splněny všechny požadavky kriteriálního dokumentu.
 • Poradenská činnost od nás končí výstupním interním auditem metodikou externího auditu, jehož výstupem je detailní přehled, v jaké míře jsou jednotlivé požadavky splněny. Je zaměřen na dokumentaci a její implementaci do praxe společnosti.

Školení:

 • Nabízíme velké množství školení od úvodního školení z požadavků normy/norem, přes školení interních auditorů, až po školení z požadavků předpisů a jiných požadavků. 
 • Výstupem každého školení je certifikát s platností na 3 roky.
 • Všechna školení školí velmi zkušení a velmi kvalifikovaní školitelé. Nabízíme 3 formy: "doma" - emailem, na otevřeném kurzu, na uzavřeném kurzu jen pro Vaši společnost.

Certifikace:

 • Nabízíme komplexní službu včetně certifikace - máme vazby na více českých a zahraničních certifikačních společností, doporučíme Vám tu, která Vám bude nejvíce vyhovovat - cenou, odborností, přístupem, reputací, referencemi apod.
 • S naší společností můžete uzavřít smlouvu na komplexní službu - včetně certifikace! To další zařídíme my!
 • Všechny certifikace jsou od společností, které mají pro daný obor a danou normu (dané normy) akreditaci.

Správa, údržba, optimalizace, podněty - impulsy systému managementu:

 • Nemáte na údržbu a správu, optimalizaci systému čas, nemáte na to dostatečně kvalifikovanou osobu, nechcete stále vydávat peníze za školení svého odpovědného pracovníka, chcete nové-další impulsy pro systém apod. - najměte si externího správce, je to pro Vás efektivnější: všechny náklady jsou pro Vás daňově uznatelným nákladem, najímáte si specializovanou činnost, která není Vaší běžnou činností (není to švarc systém), nemusíte se starat o školení svých pracovníků, o interní audity, o přezkoumání systému, o předpisy s vazbou na systém  apod.
 • Všechny starosti se systémem přenecháte nám! Jsme na to školeni i velmi erudovaní!

Příklady systémové dokumentace: 

 • Chcete vidět - získat příklady systémové dokumentace?  Podle norem 9001, 14001, 13485, 18001, SA 8000:2008 ad.- zašleme Vám bezplatně demo-vzorek. Další dokumenty již jsou placenou službou. Vyžádáte si demo-vzorek, a rozhodnete se sami, zda budete s námi pokračovat.

Spolupráce:

 • Chcete s námi externě spolupracovat? Aktuálně nabízíme - hledáme: prodejce ISO systémů a ISO školení  - za každou zakázku až 30% provize z ceny zakázky.

 

ISO na klíč:

 • Jen jednou, dvakrát...přijedeme - vyptáme se na informace, které potřebujeme pro systém a za...měsíc, dva měsíce máte "ISO". Zakončíme výstupním interním auditem metodou externího auditu! Výhoda - šetříme Váš čas, čas Vašich pracovníků, tedy i peníze - náklady.

ISO překlady dokumentace, dvoj-jazyčné verze dokumentace:

 • Překládáme dokumentaci (kompletní, vybrané části, výtahy) "ISO" do/z anglického a německého jazyka, Příručky jakosti/kvality i navíc z/do francouzského, španělského, italského, ruského jazyka.
 • Vytváříme na přání zákazníka dvoj-jazyčné verze, česko-anglické, německé, Příručky jakosti/kvality i česko-francouzské, španělské, italské, ruské

Email ISO:

 • Komplexní - kompletní poradenství a školení emailem - nemusíte nás ani vidět (nebudete-li chtít) a budete vše mít!
 • V rámci této služby nabízíme: nálezy a zkušenosti z ISO auditů - nejčastější, nejzávažnější apod. nálezy, které jsou nejvíce nacházeny při auditech, netýká se to také Vás?

ISO poradna:

 • Potřebujte se občas na něco zeptat, nechat si něco vysvětlit, znát odborné stanovisko, znát odborné stanovisko na nález z auditu apod. a neptat se Vašeho poradce (už Vám všechno řekl nebo chcete znát i jiný názor, jiného odborníka na ISO a předpisy, třeba i odbornější) nebo Vaší certifikační firmy (a na něco ji upozornit) - my Vám odborně poradíme, stačí si předplatit např. na rok ISO poradnu.
 • Výhody: další odborné názory, které jste ještě neslyšeli, rozšíříte si tím své obzory, získáte impulsy pro Váš systém, pro Vás osobně apod.

ISO jak na to:

 • Chcete si udělat představu, co obnáší vytvoření a zavedení "ISA", nebo rozšíření systému z jedné normy (např. 9001) na další normu, normy (např. na 14001, 18001, SA 8000:2008 ad.) - uděláme ve Vaší firmě 2-3 hodinový mini-seminář, který Vám vše objasní, po němu a úplnou představu o tom, co to obnáší!

 

 

Je-li systém požadován po Vás, požadujte ho Vy po Vašich dodavatelích ...

 

Demo ukázka naší činnosti zdarma - E-mailem

 

Referenční listiny naší auditní a poradenské činnosti na žádost zašleme - E-mailem

 

Bližší informace ke každé vybrané službě Vám zašleme po osobním, telefonním, emailovém kontaktu - viz Kontakty.